Kontroler bezpieczeństwa OSE-C 4024 dedykowany jest do współpracy z czujnikami bezpieczeństwa OSE-S. W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe parametry techniczne kontrolera OSE-C 4024.

Napięcie zasilania 24 VDC (+20%/-10%)
Pobór mocy < 4 W
Wyjście przekaźnikowe Normalnie zamknięte (NC)
Przyłącze czujników OSE 1x (3-przewodowe)
Temperatura pracy +5 °C to +55 °C
Typ obudowy Montaż na szynę DIN

Na rysunku poniżej przedstawiono schemat podłączenia kontrolera bezpieczeństwa OSE-C 4024 z czujnikami OSE-S.

Zasilanie 24 VDC powinno być podłączone do złącz A1 (+) oraz X1 (GND) kontrolera, natomiast zarówno nadajnik (OSE-T) oraz odbiornik (OSE-R) należy podłączyć odpowiednio do gniazd bn, wh oraz gn, zgodnie z kolorystyką przewodów.

Zwarcie styków 13 oraz 23 jest niezbędne w celu zasilenia modułu bezpieczeństwa.

Stan wyjścia X1 jest zależny od styków bezpieczeństwa 14/24. Kiedy napięcie zostaje załączone, styki 14/24 są rozwarte, a wyjście X1 jest w stanie wysokiej impedancji. Gdy gumowy profil zostanie odkształcony (wiązka zostanie przerwana), wówczas styki  14/24 zostają zwarte, a wyjście X1 przechodzi w stan niskiej impedancji.

Zamknięcie obwodu resetującego odbywa się poprzez połączenie wejść X2 oraz X3. Połączenie można zrealizować wykorzystując przycisk.

Dzięki wbudowanym diodom LED, można określić status urządzenia oraz przeprowadzić podstawową diagnostykę. Dioda POWER sygnalizuje zasilania urządzenia. Dioda CHANNEL sygnalizuje stan bariery. W przypadku odkształcenia gumowego profilu (powodującego przerwanie wiązki), dioda CHANNEL gaśnie.

Funkcjonalność systemu zaprezentowano na poniższym filmiku z naszego kanału na YouTube: