Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowi przykładowy wzór formularza zgłoszenia reklamacji.

Formularz Zgłoszenia Reklamacji – Wzór

 1. Dane Klienta AP Automatyka S.C. (AP Automatyka S.C. obsługuje tylko firmy):
  Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………
  Adres firmy: ………………………………………………………………………………
  Osoba kontaktowa: ………………………………………………………………………………
  E-mail i/lub telefon: ………………………………………………………………………………
 2. Informacje o przedmiocie podlegającym reklamacji – opis wady:
  Towar (kod Towaru, nr seryjny, nazwa): ………………………………………………………………………………
  Data zakupu Towaru: ………………………………………………………………………………
  Numer faktury VAT: ………………………………………………………………………………
  Opis wady w tym moment wystąpienia wady,  ewentualnie opis okoliczności, w których wada występuje, ujawnia się:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. W związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego żądam:
  ☐ Nieodpłatnej naprawy zakupionego przeze mnie Towaru (*)
  ☐ Wymiany wadliwego Towaru na nowy Towar (*)
  ☐ Odstąpienia od umowy i zwrot zapłaconej ceny (*) *
  ☐ Obniżenia ceny Towaru (*) *
  (*) Właściwe zaznaczyć
  * Pouczenie: Art. 560 Kodeksu cywilnego § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Data wypełnienia formularza (dd-mm-rrrr): ……..-……..-…………….

………………………………………………
(podpis Klienta)

Adres serwisu i magazynu firmy: AP Automatyka S.C., ul. Nagłowicka 1, 61-355 Poznań.

Wzór Formularza Zgłoszenia Reklamacji w postaci pliku PDF – LINK.

AKTUALNOŚCI


Zapraszamy na targi Warsaw HVAC Expo!

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoiska AP Automatyka podczas targów Warsaw HVAC Expo, które odbędą się w dniach 27-29 lutego 2024. Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji Warsaw HVAC Expo to wyjątkowe…

Nowy przetwornik ciśnienia Huba Control do pomp ciepła i zastosowań chłodniczych

Przetwornik z serii 560 Huba Control to idealne rozwiązanie do pomiaru ciśnienia takich mediów jak amoniak, CO2 oraz innych cieczy chłodzących z grupy A2L i A3. Hermetyczna konstrukcja przetwornika zapewnia bezpieczeństwo w czasie użytkowania…

Miernik aktywności wody nowej generacji z Bluetooth firmy Rotronic

AwEasy to kompaktowy i wygodny miernik do pomiaru aktywności wody nowej generacji. Parametryzacja urządzenia oraz pomiary aktywności wodnej mogą być realizowane z poziomu darmowej aplikacji mobilnej AwEasy Rotronic (komunikacja przy użyciu…