MAPOWANIE WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY

Przed instalacją systemu monitoringu parametrów powietrza przeprowadza się proces mapowania wilgotności i temperatury pomieszczeń, który ma na celu określenie optymalnej liczby punktów pomiarowych oraz ich lokalizacji w pomieszczeniu. Mapowanie pozwala również określić obraz stref temperatur (gradient temperatury) dla badanego pomieszczenia, co jest przydatne na etapie określania optymalnego miejsca dla przechowywania produktów (dot. na przykład magazynów). W procesie mapowania brane są pod uwagę również takie czynniki jak nasłonecznienie, wpływ systemu klimatyzacji i wentylacji, temperatury zewnętrznej (izolacja budynków), innych źródeł ciepła, czy możliwość otwarcia drzwi i okien (mające wpływ na chwilowe wahania warunków klimatycznych). Na podstawie zebranych danych powstają kompletne zalecenie dotyczące optymalizacji warunków.

Proces mapowania wilgotności i temperatury pomieszczeń wykonuje się zwykle w miesiącach skrajnie gorących oraz zimnych. Czas trwania procesu mapowania wynosi około jednego do dwóch tygodni i jest zawsze ustalana indywidualnie. Do mapowania pomieszczeń wykorzystywana jest duża liczba punktów pomiarowych, co zapewnia objęcie każdej strefy temperatur w pomieszczeniu. Zaleca się, by mapowanie wilgotności i temperatury powtórzyć, jeśli badany obszar produkcyjny lub magazynowy zostanie zmodyfikowane lub pojawią się znaczące zmiany. Nie rzadko wykonuje się mapowanie magazynów pustych i po ustawieniu w nich produktów na półkach i regałach.

Firma AP Automatyka, która specjalizuje się w dostawie rozwiązań do monitoringu wilgotności i temperatury, świadczy usługi z zakresu mapowania pomieszczeń. Do procesu mapowania wilgotności i temperatury używane są urządzenia pomiarowe z aktualnymi świadectwami wzorcowania. W efekcie inżynierowie firmy opracowują protokół z mapowania, który zawiera schemat rozmieszczeń punktów pomiarowych, zestawienie wyników pomiarów (w tym wykresy mierzonych wielkości) oraz ocenę zgodności z wymaganiami. Wspomniany protokół pozwala docelowo odpowiedzieć na kwestie związane z optymalną liczbą punktów pomiarowych oraz ich lokalizacją (rozmieszczeniem) w docelowym systemie monitoringu wilgotności i temperatury.  

Należy dodać, że niepoprawny lub niedokładny pomiar temperatury i wilgotności może mieć negatywne skutki na jakość produkowanego lub przechowywanego produktu. Dlatego należy zadbać o skuteczny i bezawaryjny sprzęt do pomiaru parametrów powietrza, by odpowiednio wcześnie wykryć niezamierzone zmiany warunków klimatycznych. To zadanie ułatwia również proces mapowania, o którym coraz częściej pamiętają inwestorzy.

Więcej na temat mapowania pomieszczeń można znaleźć w następującym artykule.

AKTUALNOŚCI


Obudowy typu ART do urządzeń Rotronic i APONE

Monitoring parametrów powietrza nie zawsze musi kojarzyć się z rejestratorem odstającym stylistyką od wnętrza, w którym się znajduje, np. wnętrza galerii obrazów lub sali wystawowej w muzeum. AP Automatyka, wychodząc naprzeciw takiemu…

Nowy, kompaktowy enkoder 27 mm!

Szeroka gama wariantów mechanicznych enkoderów firmy POSITAL została wzbogacona o nową opcję – obudowę enkodera o długości zaledwie 27 mm! Opisywana wersja mechaniki dostępna jest dla enkoderów absolutnych (jednoobrotowych) oraz…

Czujnik zalania i temperatury APONE do systemów BMS

Problemem monitoringu parametrów powietrza zajmujemy się od lat. Proponowane przez nas rozwiązania znajdują zastosowanie w halach magazynowych, produkcyjnych, laboratoriach, muzeach i archiwach. Ciężko jest wymienić branże, w których…

Nowy bezkontaktowy czujnik prędkości i drogi VLM60

Firma Astech zaprezentowała nowy, kompaktowy czujnik z rodziny VLM o oznaczeniu VLM60. Służy on do bezkontaktowego pomiaru prędkości i długości różnych materiałów. Również w modelu VLM60 (w ofercie są bowiem dostępne czujniki…