MAPOWANIE WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY

Przed instalacją systemu monitoringu parametrów powietrza przeprowadza się proces mapowania wilgotności i temperatury pomieszczeń, który ma na celu określenie optymalnej liczby punktów pomiarowych oraz ich lokalizacji w pomieszczeniu. Mapowanie pozwala również określić obraz stref temperatur (gradient temperatury) dla badanego pomieszczenia, co jest przydatne na etapie określania optymalnego miejsca dla przechowywania produktów (dot. na przykład magazynów). W procesie mapowania brane są pod uwagę również takie czynniki jak nasłonecznienie, wpływ systemu klimatyzacji i wentylacji, temperatury zewnętrznej (izolacja budynków), innych źródeł ciepła, czy możliwość otwarcia drzwi i okien (mające wpływ na chwilowe wahania warunków klimatycznych). Na podstawie zebranych danych powstają kompletne zalecenie dotyczące optymalizacji warunków.

Proces mapowania wilgotności i temperatury pomieszczeń wykonuje się zwykle w miesiącach skrajnie gorących oraz zimnych. Czas trwania procesu mapowania wynosi około jednego do dwóch tygodni i jest zawsze ustalana indywidualnie. Do mapowania pomieszczeń wykorzystywana jest duża liczba punktów pomiarowych, co zapewnia objęcie każdej strefy temperatur w pomieszczeniu. Zaleca się, by mapowanie wilgotności i temperatury powtórzyć, jeśli badany obszar produkcyjny lub magazynowy zostanie zmodyfikowane lub pojawią się znaczące zmiany. Nie rzadko wykonuje się mapowanie magazynów pustych i po ustawieniu w nich produktów na półkach i regałach.

Firma AP Automatyka, która specjalizuje się w dostawie rozwiązań do monitoringu wilgotności i temperatury, świadczy usługi z zakresu mapowania pomieszczeń. Do procesu mapowania wilgotności i temperatury używane są urządzenia pomiarowe z aktualnymi świadectwami wzorcowania. W efekcie inżynierowie firmy opracowują protokół z mapowania, który zawiera schemat rozmieszczeń punktów pomiarowych, zestawienie wyników pomiarów (w tym wykresy mierzonych wielkości) oraz ocenę zgodności z wymaganiami. Wspomniany protokół pozwala docelowo odpowiedzieć na kwestie związane z optymalną liczbą punktów pomiarowych oraz ich lokalizacją (rozmieszczeniem) w docelowym systemie monitoringu wilgotności i temperatury.  

Należy dodać, że niepoprawny lub niedokładny pomiar temperatury i wilgotności może mieć negatywne skutki na jakość produkowanego lub przechowywanego produktu. Dlatego należy zadbać o skuteczny i bezawaryjny sprzęt do pomiaru parametrów powietrza, by odpowiednio wcześnie wykryć niezamierzone zmiany warunków klimatycznych. To zadanie ułatwia również proces mapowania, o którym coraz częściej pamiętają inwestorzy.

Więcej na temat mapowania pomieszczeń można znaleźć w następującym artykule.

AKTUALNOŚCI


Monitoring temperatury jako narzędzie do ograniczenia zużycia energii

W obecnej dobie szybujących w górę cen energii cieplnej, tak niezbędnej do ogrzania budynków, intensywnie rozważa się wprowadzanie rozwiązań mających na celu obniżenie tychże wysokich kosztów. Jednym z tych narzędzi jest ciągły…

Enkodery inkrementalne dostępne od ręki

Jeśli szukasz enkoderów inkrementalnych dostępnych z magazynu, dobrze trafiłeś! Firma AP Automatyka posiada stany magazynowe dla enkoderów inkrementalnych w różnych wariantach mechanicznych. W proponowanych modelach istnieje możliwość…

Konfigurator enkoderów KIT Posital

Nowe narzędzie pomocne przy doborze enkoderów KIT firmy POSITAL – wyszukiwarka Product Finder – już działa! To proste w użyciu narzędzie ułatwia wybór właściwego do każdej aplikacji rozwiązania, na podstawie podstawowych parametrów,…

Nowe miernik stężenia gazów i pyłów w powietrzu oparte o platformę SiOne

Coraz częściej w automatyce budynkowej pojawia się zagadnienie związane z pomiarem stężenia wybranych gazów w powietrzu wewnątrz budynku. Pomiar stężenia dwutlenku węgla, jako wskaźnika jakości powietrza, w wielu projektach to już…