Mapowanie temperatury i wilgotnościZapraszamy do kontaktu +48 67 357 10 80 lub biuro@apautomatyka.pl

Przed instalacją systemu monitoringu parametrów powietrza przeprowadza się proces mapowania wilgotności i temperatury pomieszczeń, który ma na celu określenie optymalnej liczby punktów pomiarowych oraz ich lokalizacji w pomieszczeniu. Mapowanie pozwala również określić obraz stref temperatur (gradient temperatury) dla badanego pomieszczenia, co jest przydatne na etapie określania optymalnego miejsca dla przechowywania produktów (dot. na przykład magazynów). W procesie mapowania brane są pod uwagę również takie czynniki jak nasłonecznienie, wpływ systemu klimatyzacji i wentylacji, temperatury zewnętrznej (izolacja budynków), innych źródeł ciepła, czy możliwość otwarcia drzwi i okien (mające wpływ na chwilowe wahania warunków klimatycznych). Na podstawie zebranych danych powstają kompletne zalecenie dotyczące optymalizacji warunków.

Proces mapowania wilgotności i temperatury pomieszczeń wykonuje się zwykle w miesiącach skrajnie gorących oraz zimnych. Czas trwania procesu mapowania wynosi około jednego do dwóch tygodni i jest zawsze ustalana indywidualnie. Do mapowania pomieszczeń wykorzystywana jest duża liczba punktów pomiarowych, co zapewnia objęcie każdej strefy temperatur w pomieszczeniu. Zaleca się, by mapowanie wilgotności i temperatury powtórzyć, jeśli badany obszar produkcyjny lub magazynowy zostanie zmodyfikowane lub pojawią się znaczące zmiany. Nie rzadko wykonuje się mapowanie magazynów pustych i po ustawieniu w nich produktów na półkach i regałach.

Firma AP Automatyka, która specjalizuje się w dostawie rozwiązań do monitoringu wilgotności i temperatury, świadczy usługi z zakresu mapowania pomieszczeń. Do procesu mapowania wilgotności i temperatury używane są urządzenia pomiarowe z aktualnymi świadectwami wzorcowania. W efekcie inżynierowie firmy opracowują protokół z mapowania, który zawiera schemat rozmieszczeń punktów pomiarowych, zestawienie wyników pomiarów (w tym wykresy mierzonych wielkości) oraz ocenę zgodności z wymaganiami. Wspomniany protokół pozwala docelowo odpowiedzieć na kwestie związane z optymalną liczbą punktów pomiarowych oraz ich lokalizacją (rozmieszczeniem) w docelowym systemie monitoringu wilgotności i temperatury.  

Należy dodać, że niepoprawny lub niedokładny pomiar temperatury i wilgotności może mieć negatywne skutki na jakość produkowanego lub przechowywanego produktu. Dlatego należy zadbać o skuteczny i bezawaryjny sprzęt do pomiaru parametrów powietrza, by odpowiednio wcześnie wykryć niezamierzone zmiany warunków klimatycznych. To zadanie ułatwia również proces mapowania, o którym coraz częściej pamiętają inwestorzy.

Mapowanie temperatury i wilgotności w magazynach i halach produkcyjnych

W każdej zamkniętej przestrzeni ważne jest monitorowanie poziomu temperatury i wilgotności, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort osobom przebywającym w niej. Jest to szczególnie ważne w magazynach, gdzie mogą być przechowywane łatwo psujące się towary. Dzięki mapowaniu poziomów temperatury i wilgotności w całym magazynie, kierownicy mogą zidentyfikować obszary, które znajdują się poza dopuszczalnym zakresem i podjąć kroki w celu skorygowania problemu. Ponadto mapowanie może pomóc w identyfikacji potencjalnych gorących punktów, w których może wystąpić kondensacja. Podejmując proaktywne działania w celu utrzymania właściwej temperatury i wilgotności, kierownicy magazynów mogą pomóc w ochronie jakości swoich produktów i stworzyć bezpieczniejsze środowisko pracy dla swoich pracowników.

Więcej na temat mapowania pomieszczeń.