MAPOWANIE WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY

Przed instalacją systemu monitoringu parametrów powietrza przeprowadza się proces mapowania wilgotności i temperatury pomieszczeń, który ma na celu określenie optymalnej liczby punktów pomiarowych oraz ich lokalizacji w pomieszczeniu. Mapowanie pozwala również określić obraz stref temperatur (gradient temperatury) dla badanego pomieszczenia, co jest przydatne na etapie określania optymalnego miejsca dla przechowywania produktów (dot. na przykład magazynów). W procesie mapowania brane są pod uwagę również takie czynniki jak nasłonecznienie, wpływ systemu klimatyzacji i wentylacji, temperatury zewnętrznej (izolacja budynków), innych źródeł ciepła, czy możliwość otwarcia drzwi i okien (mające wpływ na chwilowe wahania warunków klimatycznych). Na podstawie zebranych danych powstają kompletne zalecenie dotyczące optymalizacji warunków.

Proces mapowania wilgotności i temperatury pomieszczeń wykonuje się zwykle w miesiącach skrajnie gorących oraz zimnych. Czas trwania procesu mapowania wynosi około jednego do dwóch tygodni i jest zawsze ustalana indywidualnie. Do mapowania pomieszczeń wykorzystywana jest duża liczba punktów pomiarowych, co zapewnia objęcie każdej strefy temperatur w pomieszczeniu. Zaleca się, by mapowanie wilgotności i temperatury powtórzyć, jeśli badany obszar produkcyjny lub magazynowy zostanie zmodyfikowane lub pojawią się znaczące zmiany. Nie rzadko wykonuje się mapowanie magazynów pustych i po ustawieniu w nich produktów na półkach i regałach.

Firma AP Automatyka, która specjalizuje się w dostawie rozwiązań do monitoringu wilgotności i temperatury, świadczy usługi z zakresu mapowania pomieszczeń. Do procesu mapowania wilgotności i temperatury używane są urządzenia pomiarowe z aktualnymi świadectwami wzorcowania. W efekcie inżynierowie firmy opracowują protokół z mapowania, który zawiera schemat rozmieszczeń punktów pomiarowych, zestawienie wyników pomiarów (w tym wykresy mierzonych wielkości) oraz ocenę zgodności z wymaganiami. Wspomniany protokół pozwala docelowo odpowiedzieć na kwestie związane z optymalną liczbą punktów pomiarowych oraz ich lokalizacją (rozmieszczeniem) w docelowym systemie monitoringu wilgotności i temperatury.

Należy dodać, że niepoprawny lub niedokładny pomiar temperatury i wilgotności może mieć negatywne skutki na jakość produkowanego lub przechowywanego produktu. Dlatego należy zadbać o skuteczny i bezawaryjny sprzęt do pomiaru parametrów powietrza, by odpowiednio wcześnie wykryć niezamierzone zmiany warunków klimatycznych. To zadanie ułatwia również proces mapowania, o którym coraz częściej pamiętają inwestorzy.

Więcej na temat mapowania pomieszczeń można znaleźć w następującym artykule.

AKTUALNOŚCI


Nowe miernik stężenia gazów i pyłów w powietrzu oparte o platformę SiOne

Coraz częściej w automatyce budynkowej pojawia się zagadnienie związane z pomiarem stężenia wybranych gazów w powietrzu wewnątrz budynku. Pomiar stężenia dwutlenku węgla, jako wskaźnika jakości powietrza, w wielu projektach to już…

Przetwornik MiOne jako konwerter sygnałów analogowych od APONE

Urządzenie z serii MiOne o oznaczeniu Mi-A00E0A2, posiadający dwa niezależnie konfigurowalne kanały pomiarowe sygnałów analogowych (0…10V, 0…20mA, 4…20mA) i dwa wyjścia analogowe, w pełni programowalne (0…5V, 0…10V, 0…20mA,…

Wysokiej klasy sonda meteorologiczna wilgotności względnej i temperatury – HC2A-S3A Rotronic

Od lat produkty firmy Rotronic używane są do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza w aplikacjach meteorologicznych, w tym w stacjach pogodowych, armatkach śnieżnych czy systemach zarządzania budynkami. Rotronic doskonale zna te aplikacje,…

Precyzyjne enkodery z interfejsem PROFINET w promocyjnej cenie

Wybrane modele precyzyjnych, enkoderów absolutnych z interfejsem Profinet charakteryzują się wysoką jakością wykonania, niezawodnością oraz bardzo atrakcyjną ceną. Na wybrane modele utrzymywane są stałe stany magazynowe. Enkodery…