Enkodery


Enkoder to czujnik ruchu mierzący pozycję, prędkość w układach automatyki przemysłowej. Podstawową funkcją enkodera jest przekształcenie ruchu obrotowego lub liniowego części maszyn na sygnał elektryczny, który trafia do układu sterującego (sterownika PLC, panelu HMI, licznika). Użycie enkodera w układzie automatyki pozwala określić dokładną pozycję elementów maszyny lub urządzenia, kąt i liczbę obrotów wału silnika (w układzie napędowym), prędkość obrotową lub liniową w systemie pomiarowym (systemie sprzężenia zwrotnego).
W automatyce rozróżnia się enkodery obrotowe, które mierzą pozycję kątową (i liczbę obrotów), oraz enkodery liniowe, służące do pomiaru pozycji i prędkości liniowej, drogi, długości odcinków. Funkcję enkoderów liniowych mogą pełnić również enkodery obrotowe, które zostaną połączone z układem zamieniającym ruch obrotowy na ruch liniowy (np. enkoder z kołem pomiarowym, enkoder z kołem zębatym (i listwą), enkoder z mechanizmem (adapterem) linkowym).
Ze względu na technologię pomiar oraz typ sygnału wyjściowego enkodery dzieli się również na enkodery inkrementalne (przetworniki obrotowo – impulsowe) oraz enkodery absolutne (przetworniki obrotowo – kodowe).
Enkodery stosowane są przy automatyzacji produkcji w fabrykach (maszyny pakujące, maszyny paletyzujące, maszyny rozlewnicze, roboty przemysłowe), w pojazdach autonomicznych i wózkach samojezdnych (wózki AGV), w maszynach budowlanych (koparki, wywrotki, pojazdy samojezdne), w maszynach i urządzeniach rolniczych, w żurawiach, dźwigach, suwnicach i wózkach jezdnych, w zautomatyzowanych systemach magazynowania, w sprzęcie medycznym, itd.


Ukryj
Czytaj więcej…