Automatyka do Systemów HVAC i BMS


Niezawodna technologia pomiarowa ma kluczowe znaczenie nie tylko dla optymalizacji instalacji HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) i systemów BMS, ale także dla utrzymania odpowiednich parametrów powietrza, w tym jakości powietrza (stężenie dwutlenku węgla CO2, stężenia lotnych związków organicznych LZO, stężenie pyłów zawieszonych PM), wilgotności względnej i temperatury. Odpowiednie warunki klimatyczne rzutują bowiem na samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach, co jest bardzo istotne w nowoczesnym budownictwie.
AP Automatyka specjalizuje się w dostawach komponentów automatyki do systemów HVAC i BMS, w tym urządzeń pomiarowych (przetworniki wilgotności, przetworniki temperatury, przetworniki stężenia CO2, przetworniki stężenia LZO, przetworniki stężenia PM, przetworniki różnicy ciśnień i ciśnienia atmosferycznego), siłowniki elektryczne do klap, przepustnic i zaworów oraz mierniki pozwalające sprawdzić instalację (w tym również testery szczelności instalacji, mierniki przepływu powietrza). Oferowane przez firmę urządzenia stosowane są w tradycyjnych systemach HVAC (opartych o sygnały analogowe), jak również w nowoczesnych systemach HVAC i BMS opartych o komunikację sieciową (RS-485 lub Ethernet).


Ukryj
Czytaj więcej…