Przetworniki i czujniki

Przetwornik i czujnik w systemach automatyki przemysłowej to urządzenie zapewniające pomiar parametrów procesów technologicznych, wykorzystywane do automatycznego sterowania tymi procesami. Przetwornik może być samodzielnym urządzeniem pomiarowym w układzie automatyki. W innym wykonaniu może być częścią układu pomiarowego, dzięki połączeniu z odpowiednim czujnikiem lub sondą pomiarową. Zadaniem przetwornika jest zmierzenie wybranej wielkości fizycznej i przekazanie informacji o tej wielkości do układu sterowania i regulacji.
W ofercie AP Automatyka rozróżniamy przetworniki wilgotności (mierzące wilgotność względną oraz temperaturę powietrza i punkt rosy), przetworniki temperatury (ze zintegrowanym elementem pomiarowym lub oporowym czujnikiem temperatury), przetworniki stężenia dwutlenku węgla (oparte o technologię NDIR pozwalającą na pomiar stężenia CO2), przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień (stosowane przede wszystkich w systemach HVAC i BMS), przetworniki lotnych związków organicznych (przetworniki LZO, przetworniki VOC) i przetworniki stężenia pyłów zawieszonych PM, przetworniki przepływu (przetworniki przepływu np. wody, również wody pitnej), przetworniki punktu rosy, przetworniki poziomu cieczy (również paliw, cieczy agresywnych), przetworniki sygnałów analogowych (są to przetworniki analogowo-cyfrowe, które przetwarzają sygnał napięciowy lub prądowy na sygnał cyfrowy). W tej kategorii produktowej pojawiają się również czujniki binarne, w tym presostaty (służące do kontroli ciśnienia lub różnicy ciśnień), higrostaty, termostaty, higrotermostaty. Wybrane urządzenia pomiarowe posiadają certyfikat ATEX i mogą być instalowane w strefie zagrożonej wybuchem.
Proponowane przez firmę przetworniki i czujniki znajdują zastosowanie w układach automatyki przemysłowej, na liniach produkcyjnych, w maszynach i urządzeniach elektrycznych, w pojazdach specjalnych. Przetworniki parametrów powietrza stosowane są w systemach HVAC, systemach BMS, systemach EMS w halach produkcyjnych, halach magazynowych, laboratoriach, komorach klimatycznych, pomieszczeniach czystych, suszarniach, muzeach, archiwach, galeriach, teatrach, biurowcach.
AP Automatyka w komplecie z wybranymi przetwornikami i czujnikami dostarcza specjalne certyfikaty, w tym fabryczne certyfikaty wzorcowania, certyfikaty PCA, certyfikaty ATEX, certyfikaty morskie, itp. Wybrane przetworniki są zgodne z wytycznymi FDA i GAMP, co jest szczególnie ważne w branży farmaceutycznej i kosmetycznej.


Ukryj
Czytaj więcej…