SCHISCHEK – oczyszczalnie ścieków, przepompownie

W porozumieniu z producentami przemysłowych zaworów i klap PPOŻ, produkty Schischek są używane na całym świecie. Charakteryzują się one najwyższą klasą ochrony, kompaktowym rozmiarem i łatwością obsługi. Ponadto, Schischek oferuje…

SCHISCHEK - zastosowanie urządzeń w przykładowych aplikacjach

Schischek zaopatruje firmy produkujące automatykę przemysłową i projektujące budynki o przeznaczeniu przemysłowym. W związku z tym opracował urządzenia kompatybilne z większością systemów sterowania. Stosując kombinację produktów…

SCHISCHEK - zastosowanie urządzeń w przykładowych aplikacjach

Czy to w przypadku zapotrzebowania na układy kontroli przepływu powietrza w zakładzie farmaceutycznym, czy regulacji temperatury zbiorników z farbą w przemyśle motoryzacyjnym, Schischek oferuje opłacalne rozwiązania zaprojektowane w…

SCHISCHEK - zastosowanie urządzeń w przykładowych aplikacjach

Schischek - zabezpieczanie przed zamarzaniem ExBin-FR oraz RedBin-FR to seria termostatów stosowanych przy zabezpieczaniu przed zamarzaniem wymienników ciepła w instalacjach HVAC. Moduły ...Bin-FR w połączeniu z…

SCHISCHEK - stocznie, przetwórstwo paliw kopalnych i zastosowania w klimacie morskim

Trudne warunki środowiskowe stawiają producentom urządzeń rygorystyczne warunki co do doboru materiałów i technologii wykonania. W związku z tym projektanci platform wiertniczych z całego świata wyrażali zainteresowanie elektrycznymi…

ROTRONIC - urządzenia dla branży HVAC

Kontrola warunków klimatycznych w budynkach koncentrowała się głównie na pomiarze temperatury powietrza. Ale coraz częściej ten pomiar uzupełnia się o kontrolę wilgotności powietrza, która ma wpływ na komfort życia, pracy, ale…

ROTRONIC - system do pomiaru aktywności wody

System pomiarowy z urządzeniem laboratoryjnym umożliwia pomiar oraz kontrolę aktywności wody w zakresie 0...1Aw. Częścią pomiarową systemu są dedykowane do tych aplikacji sondy pomiarowe z rodziny HygroClip2 oraz jedno- lub wielo-kanałowe…

ROTRONIC - pomiary meteorologiczne

Prognozy pogody wymagają bardzo dokładnych systemów pomiarowych temperatury i wilgotności. W tej branży bardzo dobrą opinią cieszą się systemy pomiarowe Rotronic, które zapewniają wysoką precyzję i powtarzalność pomiarów, nawet…

ROTRONIC - pomiar wilgotności i temperatury w muzeum

Największe muzeum archeologiczne w Szwajcarii - Laténium in Neuchâtel – posiadające w swojej kolekcji ponad pół miliona artefaktów historycznych, począwszy od okresu Neandertalczyków aż do Renesansu, wyposażone zostało w system RMS…

ROTRONIC - pomiar punktu rosy w aplikacjach przemysłowych

Sprężone powietrze w skrócie O sprężonym powietrzu mówi się w momencie, gdy jego ciśnienie jest większe od ciśnienia atmosferycznego. W zastosowaniach przemysłowych jest jednym z najbardziej popularnych nośników energii, zaraz…