Kontroler bezpieczeństwa OSE-C 1001 dedykowany jest do współpracy z czujnikami bezpieczeństwa OSE-S. W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe parametry techniczne kontrolera OSE-C 1001.

Napięcie zasilania 24 VDC (±20%), 24 VAC (+5/-35%),
Pobór mocy < 2.5 W
Wyjście przekaźnikowe Normalnie zamknięte (NC)

Dodatkowe wyjście normalnie otwarte (NO)

Przyłącze czujników OSE 1x (3-przewodowe)
Temperatura pracy -20 °C to +55 °C

Na rysunku poniżej przedstawiono schemat podłączenia kontrolera bezpieczeństwa OSE-C 1001 z czujnikami OSE-S z wyjściem przekaźnikowym w trybie NC (normalnie zamknięty).

Zasilanie 24 VDC/VAC powinno być podłączone do złącz oraz + kontrolera, natomiast nadajnik (OSE-T) oraz odbiornik (OSE-R) należy podłączyć odpowiednio do złącz bn, wh oraz gn, zgodnie z kolorystyką przewodów.

W zależności do wymagań aplikacji, można wybrać tryb pracy wyjścia przekaźnikowego kontrolera OSE-C. W przypadku trybu NC, styk otwiera się po odkształceniu profilu gumowego, natomiast dla trybu NO, styk zwiera się w trakcie odkształcania profilu.

Złącze TEST jest wejściem sygnału testowego. Zworka TEST umożliwia konfigurację sygnału TEST, zgodnie z rysunkiem poniżej.

Złącze Funkcja
Hi Sygnał Test w stanie wysokim
Low Sygnał Test w stanie wysokim

Dzięki wbudowanym diodom LED, można określić status urządzenia oraz przeprowadzić podstawową diagnostykę. Dioda OSE sygnalizuje poprawność podłączenia czujników OSE-S. W przypadku, gdy po zasilenia dioda nie zostaje zapalona, należy sprawdzić poprawność podłączenia czujników.

Funkcjonalność systemu zaprezentowano na poniższym filmiku z naszego kanału na YouTube: