Szkolenia produktowe

Wieloletnie doświadczenie inżynierów firmy pozwala prowadzić interesujące szkolenia produktowe, obejmujące prezentację działań wybranych urządzeń, układów lub całych systemów. Oferowane przez firmę szkolenia to szkolenia prowadzone online (webinaria), warsztaty praktyczne, spotkania techniczne.

Szkolenia produktowe obejmują komponenty automatyki z oferty firmy oraz związaną z nimi problematykę, w tym m.in.

 • Enkodery inkrementalne i absolutne
 • Inklinometry i czujniki linkowe
 • Przetworniki i rejestratory wilgotności, temperatury, CO2
 • Mierniki aktywności wody
 • Czujniki koloru i czujniki laserowe
 • Problem pomiaru pozycji i prędkości
 • Problem pomiaru długości odcinków
 • Problem pomiaru kąta wychylenia / kąta przechylenia
 • Problem pomiaru wilgotności, temperatury, CO2, innych parametrów powietrza
 • Problem rozróżniania barw i kolorów
 • Problem pomiaru szczelności instalacji HVAC
 • Problem pomiaru przepływu powietrza w systemach HVAC
 • Problem sterowania siłownikiem z interfejsem Modbus
 • Problem automatyki w strefach zagrożonych wybuchem

Szkolenia związane z układami i systemami pomiarowymi to jeden z ważniejszych punktów realizacji nowych systemów monitorowania wilgotności i temperatury. Prowadzone (zdalnie lub w siedzibie zamawiającego) szkolenia pozwalają wprowadzić użytkowników tego typu systemów monitoringu w zagadnienia związane z jego obsługą. Szkolenia te skierowane są dla użytkowników, których zadaniem będzie monitorowanie wyników, ich analiza oraz generowanie wymaganych raportów. Bardziej zaawansowane szkolenia kierowane są do administratorów tego typu systemów, którzy będą odpowiedzialni za zmianę ustawień systemu. AP Automatyka oferuje również spotkania doszkalające dla użytkowników, również prowadzone zdalnie lub w zakładzie, w którym pracuje system. Tego typu szkolenia techniczne pozwalają rozwiązać wątpliwości powstałe na etapie użytkowania systemu monitorowania.

AKTUALNOŚCI


Konfigurator enkoderów KIT Posital

Nowe narzędzie pomocne przy doborze enkoderów KIT firmy POSITAL – wyszukiwarka Product Finder – już działa! To proste w użyciu narzędzie ułatwia wybór właściwego do każdej aplikacji rozwiązania, na podstawie podstawowych parametrów,…

Nowe miernik stężenia gazów i pyłów w powietrzu oparte o platformę SiOne

Coraz częściej w automatyce budynkowej pojawia się zagadnienie związane z pomiarem stężenia wybranych gazów w powietrzu wewnątrz budynku. Pomiar stężenia dwutlenku węgla, jako wskaźnika jakości powietrza, w wielu projektach to już…

Przetwornik MiOne jako konwerter sygnałów analogowych od APONE

Urządzenie z serii MiOne o oznaczeniu Mi-A00E0A2, posiadający dwa niezależnie konfigurowalne kanały pomiarowe sygnałów analogowych (0…10V, 0…20mA, 4…20mA) i dwa wyjścia analogowe, w pełni programowalne (0…5V, 0…10V, 0…20mA,…

Wysokiej klasy sonda meteorologiczna wilgotności względnej i temperatury – HC2A-S3A Rotronic

Od lat produkty firmy Rotronic używane są do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza w aplikacjach meteorologicznych, w tym w stacjach pogodowych, armatkach śnieżnych czy systemach zarządzania budynkami. Rotronic doskonale zna te aplikacje,…