Szkolenia produktoweZapraszamy do kontaktu +48 67 357 10 80 lub biuro@apautomatyka.pl

Wieloletnie doświadczenie inżynierów firmy pozwala prowadzić interesujące szkolenia produktowe, obejmujące prezentację działań wybranych urządzeń, układów lub całych systemów. Oferowane przez firmę szkolenia to szkolenia prowadzone online (webinaria), warsztaty praktyczne, spotkania techniczne.

Szkolenia produktowe obejmują komponenty automatyki z oferty firmy oraz związaną z nimi problematykę, w tym m.in.

 • Enkodery inkrementalne i absolutne
 • Inklinometry i czujniki linkowe
 • Przetworniki i rejestratory wilgotności, temperatury, CO2
 • Mierniki aktywności wody
 • Czujniki koloru i czujniki laserowe
 • Problem pomiaru pozycji i prędkości
 • Problem pomiaru długości odcinków
 • Problem pomiaru kąta wychylenia / kąta przechylenia
 • Problem pomiaru wilgotności, temperatury, CO2, innych parametrów powietrza
 • Problem rozróżniania barw i kolorów
 • Problem pomiaru szczelności instalacji HVAC
 • Problem pomiaru przepływu powietrza w systemach HVAC
 • Problem sterowania siłownikiem z interfejsem Modbus
 • Problem automatyki w strefach zagrożonych wybuchem

Szkolenia związane z układami i systemami pomiarowymi to jeden z ważniejszych punktów realizacji nowych systemów monitorowania wilgotności i temperatury. Prowadzone (zdalnie lub w siedzibie zamawiającego) szkolenia pozwalają wprowadzić użytkowników tego typu systemów monitoringu w zagadnienia związane z jego obsługą. Szkolenia te skierowane są dla użytkowników, których zadaniem będzie monitorowanie wyników, ich analiza oraz generowanie wymaganych raportów. Bardziej zaawansowane szkolenia kierowane są do administratorów tego typu systemów, którzy będą odpowiedzialni za zmianę ustawień systemu. AP Automatyka oferuje również spotkania doszkalające dla użytkowników, również prowadzone zdalnie lub w zakładzie, w którym pracuje system. Tego typu szkolenia techniczne pozwalają rozwiązać wątpliwości powstałe na etapie użytkowania systemu monitorowania.