KONFIGURACJA I URUCHAMIANIE SYSTEMÓW MONITOROWANIA