Komponenty Automatyki Przemysłowej

Nasza firma to dostawca komponentów automatyki do przemysłu z wieloletnim doświadczeniem na rynku automatyki przemysłowej w Polsce. W ofercie firmy znajdują się wysokiej jakości urządzenia pomiarowe, w tym enkodery absolutne, enkodery inkrementalne, enkodery linkowe, inklinometry, przetworniki wilgotności, przetworniki temperatury, przetworniki stężenia dwutlenku węgla (CO2), przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień, rejestratory wilgotności i temperatury, rejestratory stężenia CO2, mierniki wilgotności i temperatury, mierniki różnicy ciśnień i przepływu powietrza, wskaźniki, czujniki koloru, czujniki laserowe drogi, bezkontaktowe czujniki prędkości i drogi.  Oferujemy również komponenty do branży HVAC, w tym siłowniki elektryczne do klap, przepustnicy, testery szczelności instalacji, urządzenia pomiarowe takie jak presostaty, higrostaty, termostaty. Ofertę firmy stanowią również wysoce wyspecjalizowane urządzenia pomiarowe oraz siłowniki przeznaczone do instalacji w strefie zagrożonej wybuchem. Są to enkodery ATEX, inklinometry, przetworniki ATEX, presostaty ATEX, siłowniki ATEX do systemów HVAC i BMS.
AP Automatyka rozwija również autorskie urządzenia, w tym przetworniki wilgotności, temperatury, CO2, innych parametrów powietrza, rejestratory wilgotności i temperatury (również rejestratory bezprzewodowe wilgotności i temperatury). W oparciu o urządzenia pomiarowe europejskich firm oraz własne urządzenia AP Automatyka proponuje również kompletne systemy pomiarowe, w tym systemy do pomiaru prędkości, drogi, długości, systemy monitoringu wilgotności i temperatury, systemy laboratoryjne do wyznaczania aktywności wody.
Komponenty automatyki oferowane przez AP Automatyka znajdują zastosowanie w automatyce przemysłowej, robotyce, przemyśle elektromaszynowym, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle spożywczym, przemyśle drzewnym, przemyśle chemicznym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle kosmetycznym, w budownictwie (branża HVAC). Urządzenia instalowane są na liniach produkcyjnych w fabrykach, w maszynach i urządzeniach przemysłowych, robotach przemysłowych, urządzeniach pakujących, paletyzujących, transportowych, w pojazdach specjalnych. Urządzenia mierzące wilgotność, temperaturę, stężenie CO2, ciśnienie, itd. stosowane są przy kontroli parametrów powietrza w halach produkcyjnych, halach magazynowych, laboratoriach, komorach klimatycznych, serwerowniach, biurach, muzeach, archiwach. Urządzenia mierzące parametry powietrza są częścią systemów HVAC, systemów BMS.


Ukryj
Czytaj więcej…