Pomieszczenie czyste to środowisko badawcze lub produkcyjne, które zostało zaprojektowane tak, by jak najbardziej ograniczyć poziom zanieczyszczeń (kurz, drobnoustroje, opary chemiczne i inne cząstki stałe unoszące się w powietrzu). Norma ISO 14664-1 określa klasyfikacje czystości powietrza na podstawie stężenia czystek. Pomieszczenia czyste są wykorzystywane przez producentów elementów półprzewodnikowych, biotechnologów, w naukach przyrodniczych, opiece zdrowotnej, lotnictwie, centrach danych i organizacje badawcze pracującymi z materiałami i substancjami wrażliwymi na zanieczyszczenie.

Pomiar stężenia cząstek stałych

Liczniki cząstek unoszących się w powietrzu bazujące na metodzie wykorzystującej rozpraszanie światła, określają stężenie cząstek, będąc w stanie zliczać oraz określać rozmiary pojedynczych cząstek unoszących się w powietrzu.  W zastosowaniach laboratoryjnych, monitorowane są głównie cząstki o średnicy 0,5 µm i 5 µm, a ich stężenie jest określane w odniesieniu do powierzchni 1 m3. Norma ISO 14664-2 określa prędkość przepływu 1 cfm dla cząstek, o średnicy ponad 5 µm.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków w czystych pomieszczeniach, należy stale monitorować parametry powietrza. Pomocne może się również okazać zdefiniowanie wartości alarmowych. Wdrożenie systemów RMS firmy Rotronic pomoże spełnić warunki określone w normie ISO 14644-1.

Systemy monitorowania parametrów powietrza ROTRONIC

System ciągłego monitorowania parametrów środowiskowych RMS firmy Rotronic jest oprogramowaniem zgodnym z GAMP©5  (kategoria 4), w połączeniu ze sprzętem kategorii 1, umożliwia monitoring krytycznych parametrów procesu, koncentrując się na jakości produktu, bezpieczeństwie oraz integralności danych, zgodnie z EudraLex (zał. 11) i FDA 21 CFR (cz. 11).