Enkoder inkrementalny


Enkoder inkrementalny, określany również jako enkoder przyrostowy czy przetwornik obrotowo – impulsowy, umożliwia pomiar względnej pozycji kątowej oraz prędkości poprzez generowanie impulsów. Podstawowym parametrem enkodera inkrementalnego jest jego rozdzielczość, czyli liczba impulsów przypadająca na jeden obrót wału enkodera. Innym, równie istotnym parametrem z punktu widzenia podłączenia czujnika, jest jego standard wyjścia. Najpopularniejsze standardy wyjścia enkodera inkrementalnego to HTL (Push-Pull) lub TTL (RS422, Nadajnik Linii).

Enkoder inkrementalny – budowa

Optyczne enkodery inkrementalne oparte są układ diod nadawczych, układ elementów światłoczułych oraz tarczy z napylonymi działkami, znajdującej się między nimi i połączonej z wałem enkodera. Elektronika enkodera przetwarza sygnał z elementów światłoczułych i generuje impulsy na wyjściu w odpowiednim standardzie. W magnetycznych enkoderach inkrementalnych z wałem enkodera połączony jest magnes trwały, a za nim znajduje się czujnik Halla, który wykrywa zmiany pola magnetycznego. Elektronika enkodera magnetycznego przetwarza sygnał z czujnika Halla i generuje impulsy na wyjściu, jak w enkoderach optycznych. Obie wersje enkoderów (optyczne i magnetyczne) są bowiem kompatybilne elektrycznie. Zaletą enkoderów magnetycznych jest większa odporność na wstrząsy, uderzenia, wibracje oraz na ciężkie warunki pracy (zakurzenie, zawilgocenie, itp.).

Zastosowanie enkoderów inkrementalnych

Enkoder to czujnik ruchu mierzący pozycję i prędkość w układach automatyki przemysłowej. Podstawową funkcją enkodera jest przekształcenie ruchu obrotowego lub liniowego części maszyn na sygnał elektryczny, który trafia do układu sterującego (sterownika PLC, panelu HMI, licznika). Użycie enkodera w układzie automatyki pozwala określić dokładną pozycję elementów maszyny lub urządzenia, kąt i liczbę obrotów wału silnika (w układzie napędowym), prędkość obrotową lub liniową w systemie pomiarowym (systemie sprzężenia zwrotnego). Enkoder inkrementalny dostarczany jest często w połączeniu z licznikiem, którego zadaniem jest wyświetlanie zmierzonej pozycji i/lub prędkości. Są również dostępne enkodery inkrementalne z kołem pomiarowym, które służą do pomiaru pozycji liniowej, drogi, długości. Tego typu czujnik stosowany jest w układach automatyki odpowiedzialnych m.in. za cięcie detali na wymiar.

Dostępne warianty wykonania enkoderów inkrementalnych

Najpopularniejsze w automatyce są enkodery inkrementalne z wyjściem typu Push-Pull (HTL) lub Nadajnik Linii (TTL / RS422). W ofercie dostępne są enkodery optyczne i enkodery magnetyczne, które wyróżnia szczególna odporność na wstrząsy, wibracje, kurz i wilgoć. Wybrane enkodery inkrementalne Posital Fraba, produkowane w Polsce, wyróżnia możliwość programowania rozdzielczości (w zakresie 1…16384 imp./obr.) i standardu wyjścia (HTL lub TTL) przy użyciu programatora UBIFAST. Możliwe są również wykonania specjalne tych enkoderów, w tym enkodery ATEX przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Najpopularniejsze enkodery inkrementalne dostępne są z magazynu AP Automatyka.


Ukryj
Czytaj więcej…