Rejestratory

Rejestrator (rejestrator przemysłowy) to urządzenie umożliwiające zapis (rejestrację, archiwizację) informacji o przebiegu w czasie wybranych, mierzonych parametrów (temperatura, ciśnienie, punkt rosy) w kontrolowanych procesach technologicznych lub warunków (wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla CO2), w których wspomniane procesy technologiczne są realizowane. Rejestratory stosowane są przede wszystkim w systemach monitoringu parametrów powietrza w muzeach, archiwach, halach magazynowych, halach produkcyjnych, laboratoriach. Rejestrator może być samodzielnie działającym urządzeniem lub może stanowić część informatycznego systemu pomiarowego (rejestratory z komunikacją przewodową (RS-485, Ethernet) i rejestratory bezprzewodowe (Radio, WiFi)). Rejestratory wyróżnia zasilanie bateryjne (lub opcjonalnie sieciowe), funkcja rejestracji danych pomiarowych do wbudowanej pamięci lub na zewnętrzną kartę pamięci lub Pendrive, opcjonalny interfejs komunikacyjny, opcjonalny wyświetlacz.
W ofercie AP Automatyka dostępne są rejestratory wilgotności (przewodowe i bezprzewodowe rejestratory wilgotności), rejestratory temperatury (przewodowe i bezprzewodowe rejestratory temperatury, rejestratory jakości powietrza (rejestratory stężenia CO2), rejestratory ciśnienia (również rejestratory ciśnienia atmosferycznego) i różnicy ciśnień, rejestratory sygnałów analogowych (sygnałów napięciowych i prądowych).
Niezawodne rejestratory oferowane przez firmę pozwalają mierzyć i archiwizować dane pomiarowe w branży spożywczej, branży kosmetycznej, branży farmaceutycznej, w laboratoriach, działach kontroli jakości, działach produkcyjnych i magazynach. Rejestratory stosowane są również do monitorowania warunków klimatycznych w muzeach i archiwach.


Ukryj
Czytaj więcej…