Rejestratory wilgotności

Rejestrator wilgotności mierzy wilgotność względną powietrza w zakresie 0…100 %RH i rejestruje dane pomiarowe (wynik wilgotności względnej, datę i czas) do pamięci. Rejestrator wilgotności zazwyczaj mierzy i rejestruje dodatkowo temperaturę powietrza oraz posiada funkcję obliczeń psychometrycznych i może wyznaczać temperaturę punktu rosy, temperaturę punktu zamarzania, wilgotność absolutną, temperaturę mokrego termometru, itp. Rejestratory wilgotności i temperatury śledzą (mierzą i rejestrują) parametry powietrza w systemach pomiarowych, systemach monitoringu środowiska przy użyciu zintegrowanych sensorów lub zewnętrznych (rozłącznych) sond pomiarowych. Rejestratory z zewnętrzną sondą służą przede wszystkim do kontroli parametrów w komorach klimatycznych, w których występują bardzo różne warunki klimatyczne (szybkie zmiany wilgotności, temperatury w szerokim zakresie).

Rejestratory wilgotności – zasada działania

Elementem pomiarowym w proponowanych rejestratorach wilgotności jest pojemnościowy czujnik wilgotności względnej. Pojemnościowy czujnik wilgotności wyróżnia się doskonałymi parametrami pomiarowymi, w tym wysoką dokładnością pomiarów, doskonałą stabilnością długoterminową oraz szerokim zakresem pracy. W wybranych rejestratorach znajduje się, obok sensora wilgotności, również czujnik temperatury – dzięki temu urządzenia te mierzą i rejestrują wilgotność względną, temperaturę powietrza, a dodatkowo również np. temperaturę punktu rosy. Każdy rejestrator posiada wbudowaną lub zewnętrzną pamięć (np. SD), do której zapisywane są dane pomiarowe, czyli data, czas oraz wyniki pomiarów wilgotności, temperatury, itp. Nierzadko rejestrator wilgotności to urządzenie zasilane bateryjnie, które nie wymaga instalacji przewodowej. Do zgrywania zapisanych w pamięci rejestratora danych zazwyczaj wykorzystuje się odpowiednie przewody serwisowe oraz oprogramowanie na komputer.

Zastosowanie Rejestratorów Wilgotności

Rejestratory wilgotności i temperatury stosowane są w systemach monitoringu parametrów powietrza w halach produkcyjnych, halach magazynowych, laboratoriach, komorach klimatycznych, pomieszczeniach czystych, suszarniach, chłodniach, magazynach hurtowni farmaceutycznych. Specjalne wersje urządzeń służą do kontroli warunków klimatycznych w muzeach, archiwach, galeriach obrazów. Rejestrator wilgotności i temperatury to podstawowy element tego typu systemów pomiarowych (systemów BMS, EMS), zwłaszcza w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, coraz częściej spożywczej. Rejestratory wilgotności i temperatury stosowane są w systemach monitorujących warunki klimatyczne w fabrykach związanych z obróbką drewna, tworzyw sztucznych, gdzie wilgotność względna jest bardzo ważnym parametrem. Rejestratory wilgotności i temperatury mogą również śledzić parametry powietrza podczas transportu (coraz częściej firmy spedycyjne, zajmujące się transportem specjalnym, doposażają pojazdy w tego typu urządzenia mobilne do rejestrowania wilgotności i temperatury).

Dostępne warianty wykonania Rejestratorów Wilgotności

AP Automatyka posiada bardzo szeroką ofertę rejestratorów wilgotności oraz wilgotności i temperatury powietrza. Proponowane rejestratory charakteryzują się doskonałymi parametrami pomiarów, w tym wysoką dokładnością pomiaru wilgotności, ekstremalną stabilnością pomiarów, również możliwością adiustacji (regulacji) w przyszłości lub wymianą samego sensora pomiarowego (bez konieczności wymiany całego urządzenia). Poza tym specjalna konstrukcja rejestratorów pozwala stosować je zarówno w warunkach przemysłowych (w automatyce przemysłowej), jak również w projektach związanych z automatyką budynków (wysoce estetyczne wykonanie obudowy urządzeń w wykonaniu naściennym do systemów BMS, systemów HVAC). Wybrane rejestratory posiadają interfejs cyfrowy, który pozwala przesyłać dane tymczasowe oraz archiwalne do układu nadrzędnego. Jest to zazwyczaj interfejs RS-485 (Modbus RTU), Ethernet LAN (Modbus TCP), interfejs bezprzewodowy (radio 868 MHz), interfejs USB. Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury to grupa produktowa, po którą chętnie sięgają integratorzy automatyki (urządzenia nie wymagają instalacji kablowej, a mogą współpracować z systemem HVAC, systemem BMS lub dedykowanym oprogramowaniem do śledzenia warunków środowiskowych).


Ukryj
Czytaj więcej…