Mapowanie w skrócie

W branżach wymagających stałego nadzoru nad składowanymi i produkowanymi dobrami niezbędna jest dokładna znajomość rozkładu parametrów klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych i wytwórczych. Uregulowania prawne (w tym GxP, FDA) związane są m.in. z branżą farmaceutyczną, kosmetyczną, spożywczą i dotyczą strefy produkcyjnej, magazynowej oraz dystrybucyjnej. Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP) oraz Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) to szczegółowe zestawy norm stosowanych w łańcuchu produkcyjno-dystrybucyjnym, w których integralną rolę pełni kontrola jakości. Oprócz wymagań określonych w przepisach, mapowanie wilgotności i temperatury pozwala na utrzymanie wysokiej jakości produktów oraz minimalizację strat powstałych na skutek uszkodzenia lub przeterminowania wyrobów. Dzięki rejestracji parametrów klimatu w strategicznych punktach pomieszczenia można w prosty sposób określić obecne warunki i przeprowadzić niezbędne modyfikacje przestrzenne, np. zmieniając układ regałów i tym samym cyrkulację powietrza.

Jak przeprowadzić mapowanie?

W zależności od rozmiarów pomieszczenia i panujących w nim oraz poza nim warunków wybierane są punkty strategiczne. Należy wziąć pod uwagę, że mapowanie nie jest czynnością jednorazową a trwającym procesem. Istotne mogą okazać się m.in. pora roku, układ wentylacyjny (jego ewentualne modyfikacje), układ bram, drzwi i okien oraz wymogi użytkownika (audytora).  W przypadku niewielkich pomieszczeń (5x2x5 m – długość x szerokość x wysokość) często wystarczy umieścić czujniki wilgotności i temperatury w narożnikach pomieszczenia oraz 1 w centrum – sumarycznie 9 punktów. Większe pomieszczenia, takie jak hale magazynowe z regałami, wymagają podejścia systemowego. Mapowanie może dotyczyć magazynu pustego i/lub magazynu z rozłożonym towarem. Zwykle magazyny z regałami rozmieszczane są w sposób symetryczny i powtarzalny, w topologii przecinających się pod kątem prostym alejek. Rozmieszczenie punktów pomiarowych (urządzeń mierzących wilgotność i temperaturę) powinno tej topologii odpowiadać. W praktyce każdy regał w płaszczyźnie pionowej powinien mieć zainstalowany czujnik co 10…15 m. W poziomie natomiast rekomenduje się stosowanie czujnika co 4…6 m. Jednakże wszystko zależy od indywidualnych preferencji klienta i wymagań pomiaru.

Analiza danych

Rys. 1. Analiza danych dla mapowania.

Po wykonania mapowania dane z urządzeń pomiarowych muszą zostać przetworzone, przeanalizowane i na ich podstawie tworzona jest dokumentacja. Protokół z mapowania zawiera między innymi schemat rozmieszczenia czujników, zestawienie zebranych wyników pomiarów wilgotności i temperatury, wykresy przedstawiające mierzone wielkości w funkcji czasu oraz ocenę zgodności z wymaganiami.

Rys. 2. Analiza danych dla mapowania.

Urządzenia wykorzystywane przy mapowaniu

W ofercie AP Automatyka dostępne są kompaktowe, zasilane bateryjnie rejestratory wilgotności i temperatury HL-1D firmy Rotronic, które idealnie nadają się do mapowania wilgotności i temperatury pomieszczeń. Rejestratory mierzą w zakresie -30…+70 °C oraz 0…100 %RH, charakteryzują się dokładnością na poziomie max. ±0.3 °C, ±3.0 %RH i pozwalają na rejestrację danych z interwałem w zakresie od 30 sekund do 24 h (konfigurowalne w zależności od wymogów). Każdy rejestrator dostarczany jest w komplecie z fabrycznym świadectwem wzorcowania Rotronic. Opcjonalnie urządzenie (urządzenia) możemy dostarczyć w komplecie ze świadectwem wzorcowania ze znakiem PCA (wzorcowanie wykonane w laboratorium akredytowanym w Polsce).

Rys. 3. Rejestrator wilgotności i temperatury HL-1D firmy Rotronic.

Więcej na temat mapowania temperatury i wilgotności z wykorzystaniem urządzeń Rotronic: