Monitoring wilgotności i temperatury w muzeum

Oświetlenie i warunki klimatyczne to czynniki, które silnie wpływają na muzealne eksponaty, czy materiały przechowywane w archiwach. Utrzymywanie ich na odpowiednim poziomie skutecznie spowalnia proces chemicznej i biologicznej degradacji. Idealne warunki w tego typu aplikacjach to temperatura w zakresie 18-22 °C, wilgotność względna powietrza na poziomie około 50 %RH przy niewielkich wahaniach oraz oświetlenie od 50 do 200 luksów. Istotnymi parametrami są również temperatura punktu rosy, zawartość lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu, a także stężenie dwutlenku węgla (CO2). Podwyższone stężenie dwutlenku węgla niekorzystnie wpływa na jakość powietrza, tym samym rzutując na samopoczucie i zadowolenie zwiedzających oraz personelu muzeum. AP Automatyka proponuje gotowe rozwiązania do monitorowania wilgotności, temperatury oraz innych parametrów w obiektach muzealnych i archiwach. Są to przewodowe systemy monitoringu (rozwiązania idealne dla nowych budynków i pomieszczeń, magazynów), bezprzewodowe systemy pomiarowe (do pomieszczeń zabytkowych lub pomieszczeń, w których nie mogą być prowadzone przewody) oraz systemy mieszane, czyli przewodowe i bezprzewodowe. Dodatkową zaletą rozwiązań AP Automatyka to możliwość powiązania systemu monitoringu wilgotności i temperatury z systemem HVAC i/lub systemem BMS zainstalowanym w muzeum (dane zebrane przez urządzenia monitorujące parametry powietrza mogą być wykorzystywane do kontroli i wysterowywania wentylacji i klimatyzacji w obiekcie).