Miernik stężenia CO2

Miernik CO2 służy do kontroli jakości powietrza, a dokładniej do pomiaru stężenia dwutlenku węgla. Element pomiarowy, sensor zintegrowany z miernikiem do pomiaru CO2 wykorzystuje technologię NDIR, co zapewnia długą i niezawodną pracę urządzenia. Coraz częściej mierniki CO2 posiadają dodatkową funkcję pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza, co daje możliwość śledzenia wielu parametrów powietrza w budynkach. Mierniki CO2 określane są również jako wskaźniki jakości powietrza – stężenie CO2 jest bowiem ważnym parametrem, który może wpływać na samopoczucie oraz zdrowie osób przebywających w budynku.

Mierniki stężenia CO2 – budowa

Elementem pomiarowym w mierniku CO2 jest czujnik niedyspersyjnej absorpcji podczerwieni (NDIR). Próbka powietrza, przez szczeliny obudowy urządzenia pomiarowego, dostaje się do komory pomiarowej czujnika, gdzie odbywa się pomiar właściwy. Zamknięty w czujniku detektor dokonuje porównania ilości światła przechodzącego przez gaz badany i gaz odniesienia. W efekcie określane jest stężenie CO2, a wynik pomiaru prezentowany jest na wbudowanym wyświetlaczu miernika. Warto dodać, że mierniki CO2 coraz częściej posiadają pamięć pomiarów – dzięki temu mogą pełnić funkcję rejestratorów jakości powietrza i/lub parametrów powietrza. Wybrane mierniki CO2 posiadają dodatkowo interfejs komunikacyjny (USB, Radio, RS-485, Ethernet), który pozwala m.in. na parametryzację urządzenia i/lub odczyt zapisanych w pamięci pomiarów (jeśli miernik posiada funkcję rejestracji). Mierniki CO2, w zależności od wersji, mogą być zasilane bateryjnie lub przy użyciu wtyczkowego zasilacza sieciowego.

Mierniki CO2 – zastosowanie

Mierniki CO2, z dodatkową funkcją pomiaru wilgotności i temperatury, stosowane są do kontroli parametrów powietrza w pomieszczeniach biurowych, magazynowych, gdzie przebywają ludzie i/lub zwierzęta. Z mierników stężenia dwutlenku węgla korzystają również instalatorzy systemów HVAC i systemów BMS w celu weryfikacji poprawności działania układu wentylacji. Mierniki tego typu coraz częściej stanowią podstawowe narzędzie w działach technicznych, które sprawują opiekę nad budynkami, magazynami. Coraz częściej mierniki CO2 stosuje się do kontroli jakości powietrza w budynkach inwentarskich, w tym w fermach drobiu, zakładach wylęgu drobiu, klujnikach, itp.

Dostępne warianty wykonania mierników CO2

AP Automatyka posiada bogatą ofertę urządzeń do pomiaru CO2, w tym mierników stężenia dwutlenku węgla. W wielu aplikacjach stosuje się mierniki, które mierzą jednocześnie stężenie CO2, wilgotność i temperaturę powietrza. Dzięki temu jedno urządzenie pozwala monitorować podstawowe parametry powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, a coraz częściej w budynkach inwentarskich, ze zwierzętami gospodarskimi. Najprostsze mierniki CO2 służą do kontroli jakości powietrza w salach konferencyjnych i wykładowych, salach szkoleniowych i laboratoryjnych. W tym przypadku przydaje się funkcja sygnalizowania przekroczeń zadanych progów CO2 – dzięki temu prowadzący może zadecydować o przerwie i/lub wietrzeniu pomieszczenia.


Ukryj
Czytaj więcej…