Inklinometry dynamiczne

Inklinometr z dynamiczną kompensacją przyspieszeń mierzy nachylenie, wychylenie, przechylenie nawet w sytuacji, gdy na czujnik działają zewnętrzne przyspieszenia boczne. Inklinometr dynamiczny to połączeniem akcelerometru MEMS, żyroskopu MEMS oraz specjalnych algorytmów, które niwelują negatywne skutki działania wstrząsów, wibracji, bocznych przyspieszeń (ślizgów). Dzięki temu czujnik zapewnia szybkie i dokładne pomiary nachylenia w maszynach budowlanych (koparki, wywrotki), w maszynach rolniczych (pojazdy autonomiczne), w pojazdach specjalistycznych (podnośniki, wózki AGV). Dostępne są inklinometry jednoosiowe, mierzące wychylenie wokół jednej osi w zakresie 360°, oraz inklinometry dwuosiowe, które mierzą nachylenie wokół dwóch osi jednocześnie (w zakresie ±90°). Inklinometry dynamiczne mierzą pozycję kątową oraz przyspieszenie, a wyniki pomiarów przesyłane są do układu automatyki przy użyciu interfejsu CANopen lub SAE J19393.