Artykuł przedstawia możliwości współpracy siłownika GRUNER 227CM-024-05-MB, wyposażonego w interfejs komunikacyjny RS-485 oraz protokół Modbus RTU z panelem operatorski HMI firmy Weintek.

KROK 1 – Połączenie panelu HMI z siłownikiem

Na rysunku poniżej przedstawiono schemat podłączenia siłownika GRUNER 227CM-024-05-MB z panelem HMI Weintek (MT807Ip).

Rys. 1. Schemat podłączenia siłownika do panelu HMI.

Zarówno panel HMI, jak i siłownik mogą zostać zasilone z 24V.

KROK 2 – Konfiguracja panelu z poziomu programu EasyBuilder PRO

Po podłączeniu panelu HMI za pomocą złącza Ethernetowego do komputera (panel HMI oraz karta sieciowa komputera muszą się znajdować w tej samej podsieci) należy utworzyć nowy projekt wybierając z listy model panelu (MT807Ip), a następnie dodać nowe urządzenie (przycisk Nowe Urządzenie/Serwer…) i skonfigurować je zgodnie z dokumentacją podłączanego urządzenia (siłownik, Rys.3).

Rys. 2. Konfiguracja komunikacji HMI z siłownikiem.

Za pomocą złącza RS485 podłączyć siłownik (Data- do A; Data+ do B) do panelu HMI (COM2). Konfiguracja połączenia obu urządzeń. Ustawienie portu COM – zgodne dla ustawień domyślnych urządzenia pracującego w trybie Slave (siłownik), przedstawionych na Rys. 3.

Rys. 3. Parametry komunikacji – fragment dokumentacji technicznej siłownika.

KROK 3 – Konfiguracja siłownika GRUNER 227CM-024-05-MB

W celu przygotowania siłownika do pracy z innymi urządzeniami wykorzystującymi protokół Modbus RTU, należy odpowiednio go skonfigurować – sygnał wejściowy ustawić jako napięciowy, pracujący w trybie Modbus normal oraz ustawić adres Modbus urządzenia. Wymienione parametry można ustawić z poziom siłownika, używając do tego celu wbudowanych zadajników – jeden służy do wyboru opcji (OEM, Status, I/O, Diag, Controls oraz Adr), natomiast drugi do ustawienia wartości parametru. Zapis odbywa się automatycznie, nie jest wymagany restart urządzenia.

Konfiguracja I/O – napięciowy sygnał wejściowy

Konfiguracja parametru Control – Modbus normal

Konfiguracja adresu Modbus – 1…247 (w tym przypadku – adres Modbus to 7)

KROK 4 – Rejestry Modbus siłownika GRUNER 227CM-024-05-MB.

W tabeli poniżej (Rys. 4) przedstawiono zestawienie rejestrów Modbus siłownika – tabela pochodzi z dokumentacji technicznej urządzenia, która dostępna jest do pobrania na dole strony.

Rys. 4. Adresy rejestrów – siłownik GRUNER 227CM-024-05-MB.

Siłownik posiada 4 tryby pracy, które użytkownik może skonfigurować poprzez wpisanie odpowiedniej wartości do rejestru 122. Jest to parametr określany jako Interface mode (patrz Rys. 4), a jego możliwe wartości przedstawiono w tabeli poniżej (Rys. 5). Wybór odpowiedniego trybu pracy jest niezbędne do rozpoczęcia pracy z siłownikiem.

Rys. 5. Tryby pracy – rejestr 122.

Jeśli do rejestru 122 zostanie wpisana wartość ‘0’, wówczas siłownik może być sterowany sygnałem analogowym (podanym na wejście ‘Y’ siłownika) w zakresie 0(2)…10 V, a sygnał sprzężenia zwrotnego, w zakresie 0(2)…10 V, doprowadzony jest do wyjścia ‘U’ siłownika.

Jeśli do rejestru 122 zostanie wpisana wartość ‘1’, wówczas siłownik może być sterowany wykorzystując protokół Modbus (poprzez rejestr 0), a sygnał sprzężenia zwrotnego, w zakresie 0(2)…10 V, doprowadzony jest do wyjścia ‘U’ siłownika.

Jeśli do rejestru 122 zostanie wpisana wartość ‘2’, wówczas siłownik może być sterowany wykorzystując protokół Modbus (poprzez rejestr 0), a do wyjścia ‘U’ siłownika doprowadzana jest wartość z rejestru 10 (podana w mV).

Jeśli do rejestru 122 zostanie wpisana wartość ‘3’, wówczas siłownik może być sterowany sygnałem analogowym (podanym na wejście ‘Y’ siłownika) w zakresie 0(2)…10 V, a do wyjścia ‘U’ siłownika doprowadzana jest wartość z rejestru 10 (podana w mV).

KROK 5 – Odczyt/zapis wartości z poziomu panelu HMI

Po wcześniejszym skonfigurowaniu połączenia  oraz samego urządzenia, można przystąpić do wyświetlania parametrów na panelu HMI. Wyświetlanie wartości realizowane jest na panelu HMI poprzez Obiekt Numeryczny, który należy dodać oraz  skonfigurować za pomocą programu EasyBuiler Pro (Obiekty->Wprowadzanie->Numeryczne).

W przypadku pogrubionych rejestrów (Rys. 4.) możliwy jest odczyt oraz zapis wartości. Po uwzględnieniu faktu, że panel korzysta z adresowania zero-based addressing – funkcja odczytu to 4x, natomiast funkcja zapisu to 6x, 7 to adres stacji (ustawiony za pomocą zadajników konfiguracyjnych – patrz Krok 3).

Każdy Obiekt Numeryczny, należy odpowiednio skonfigurować, w zależności o typu reprezentowanych przez niego danych. Poniżej przedstawiono przykład – obiekt numeryczny skonfigurowany dla rejestru 0 (Set point 0…100.00 [%]).

Kolorem czerwonym oznaczono parametry, które należy skonfigurować w celu poprawnego działania.

Rejestr 0, zgodnie z Rys. 4, jest rejestrem, z którego można zarówno odczytywać, jak i zapisywać wartości – dlatego opcja Wprowadzanie została zaznaczona.

 

Zapis i odczyt wartości odbywa się przy wykorzystaniu różnych funkcji protokołu Modbus RTU, dlatego zaznaczono opcję Odczyt i zapis do różnych adresów. Odczyt odbywa się przy pomocy funkcji 4x (adresowanie zero-based addressing), natomiast zapis, przy pomocy funkcji 6x.

 

7#0 oznacza adres rejestru 0 odczytywane ze stacji numer 7 (czyli adres Modbus, patrz krok 3).

 

W celu poprawnego wyświetlania odczytywanych danych należy odpowiednio skonfigurować format danych (16-bit Całkowite bez znaku) oraz liczbę cyfr przed i po przecinku (odpowiednio 3 i 2).

Poniżej (Rys. 6), przedstawiono propozycję rozmieszczenia Obiektów Numerycznych wraz z etykietami na ekranie panelu.

Rys. 6. Propozycja rozmieszczenia obiektów na ekranie HMI.

Zadawanie pozycji siłownika przy pomocy protokołu Modbus RTU jest możliwe w przypadku, gdy odpowiednio zostanie skonfigrowany tryb interfejsu, w którym ma pracować urządzenie. Należy wpisać do rejestru 122DEC wartość 1.

POWIĄZANE PRODUKTY

PODSUMOWANIE

Ten tutorial miał na celu pokazanie jak w kilku krokach łatwo i szybko skonfigurować panel HMI firmy Weintek do wspólpracy z siłownikiem GRUNER 227CM-024-05-MB. Jeśli napotkali Państwo jakieś problemu lub coś jest niejasne, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami pod mailem: biuro@apautomatyka.pl

PLIKI DO POBRANIA

Przykładowy projekt – odczyt/zapis parametrów siłownika

Dokumentacja techniczna siłownika 227CM-024-15-MB Gruner