Sterowniki PLC, panele HMI

Sterownik PLC, czyli programowalny sterownik logiczny, to jeden z podstawowych elementów każdego systemu automatyki. Sterownik PLC to uniwersalne urządzenie programowalne, które stosowane jest przy obsłudze systemów wymagających automatycznego sterowania. Każdy sterownik PLC, poza funkcją sterującą, może obsługiwać układy wejść-wyjść, udostępniać dane do paneli HMI i systemów nadrzędnych, kontrolować działanie urządzeń wykonawczych. Sterowniki PLC stosowane są w maszynach, urządzeniach, systemach automatyki na liniach produkcyjnych.

Panel HMI, panel operatorski to urządzenie zapewniające komunikację między człowiekiem a maszyną. Panel HMI to zazwyczaj ekran z panelem dotykowym lub ekran z przyciskami, co umożliwia wprowadzenie danych do maszyny lub systemu. Sam ekran natomiast pozwala wyświetlać aktualny stan maszyny, stan systemu automatyki lub systemu monitoringu w formie graficznej (wartości, mapa, grafika, wykresy, trendy). Panel HMI, oprócz wizualizacji procesów technologicznych lub aktualnych warunków klimatycznych w budynku, może również rejestrować (archiwizować) aktualne dane o systemie lub maszynie, alarmować o awarii lub przekroczeniach w systemie monitoringu, komunikować się z innymi urządzeniami w systemie automatyki (dzięki wbudowanym interfejsom komunikacyjnym).
Panele HMI znajdują zastosowanie w przemyśle przy wizualizacji procesów technologicznych. Są one często integralną częścią maszyny lub całej linii produkcyjnej, która zapewnia użytkownikom obsługę systemu automatyki (poprzez możliwość wprowadzenia nastaw do urządzenia) oraz podgląd aktualnego stanu pracy urządzenia. Coraz częściej panele HMI stosowane są w systemach HVAC i systemach BMS przy sprawowaniu nadzoru nad pracą inteligentnych budynków. W przypadku systemów monitoringu wilgotności i temperatury panele HMI pełnią funkcję lokalnego wyświetlacza danych pomiarowych (dane wyświetlane w formie etykiet na mapie obiektu, tabeli lub wykresów) i/lub rejestratora danych (pozwalają na archiwizację danych pomiarowych do wbudowanej pamięci). Panele HMI są stosowane w układach automatyki w fabrykach, zakładach produkcyjnych, zautomatyzowanych halach magazynowych, przy śledzeniu parametrów powietrza w biurowcach, galeriach, hotelach, szpitalach, magazynach, muzeach, archiwach.


Ukryj
Czytaj więcej…