Inklinometry precyzyjne

Inklinometr precyzyjny umożliwia bardzo dokładny pomiar kąta nachylenia, przechylenia, wychylenia (w poziomie). Oparte o płyn elektrolityczny inklinometry dwuosiowe zapewniają pomiar przechylenia wokół dwóch osi jednocześnie. Oferowane przez firmę pochyłomierze dostępne są z wyjściem analogowym, interfejsem RS-232 lub CANopen. Inklinometry precyzyjne stosowane są do kontroli przechylenia w systemach wagowych, na statkach, w systemach monitoringu odkształceń konstrukcji budowlanych, w urządzeniach i maszynach specjalnych, gdzie wymagana jest wysoka rozdzielczość pomiarów, ekstremalna dokładność i niezawodność działania.