Czujniki koloru

Czujnik koloru mierzy kolor, barwę powierzchni badanego elementu. Proponowane przez firmę czujniki koloru pozwalają na kontrolę aż 350 kolorów jednocześnie. Informacje o zmierzonej barwie są przesyłane do układu automatyki przy wykorzystaniu interfejsu cyfrowego, w tym Profinet, Profibus, EtherNet/IP. Czujnik koloru może również aktywować wyjście cyfrowe (wyjście binarne), jeśli zmierzony kolor odpowiada wcześniej zapamiętanej barwie (zapisanej w nieulotnej pamięci urządzenia).