Kurtyny świetlne

Kurtyna świetlna, w której skład wchodzi nadajniki i odbiorniki RAY-LG, tworzy siatkę wiązek podczerwieni. Gdy któraś z tych wiązek zostanie przerwana, system wysyła sygnał do podłączonego kontrolera drzwi. Gdy tylko obszar detekcji zostanie ponownie „czysty”, wyjście przełącza się, wskazując, że obszar jest „czysty”.

Firma VITECTOR FRABA oferuje dwie wersje tego typu czujników. Linia produktów RAY-LG x5xx jest urządzeniem zgodnym z normą EN 12453 typu E i ma proste wiązki. RAY-LG x1xx może być stosowany jako rozwiązanie EN 12453 typu D i wyposażony w poprzeczne belki. Czujniki można montować bezpośrednio w szynach. Gdy drzwi się zamykają, RAY-LG rozpoznaje drzwi (zaślepienie drzwi). Funkcja wygaszania drzwi umożliwia częściowe zamknięcie drzwi, a następnie kontynuację cyklu zamykania.